ONS TEAM

Allereerst, wie was Elie?

Yad Elie werd opgericht op 15 december 2002 ter nagedachtenis aan Elie Saghroun die drie jaar eerder op deze datum was overleden. Elie, die uit Frankrijk kwam, woonde sinds 1995 in Israël; zijn liefde voor Israël was heel sterk. Het welzijn van het land en vooral van de kinderen baarde hem grote zorgen. Elie zou geschokt zijn geweest om te zien hoeveel Israëlische jongeren tegenwoordig onder de armoedegrens leven en dus heel slecht worden gevoed. Honderdduizenden kinderen krijgen dagelijks niet de juiste voeding. Velen gaan hongerig naar bed.

Oprichter: Marion Kunstenaar

Marion Kunstenaar werd in 1937 in Nederland geboren. In 1995 verhuisde zij samen met haar partner Elie Saghroun naar Israël. Marion was lange jaren zeer actief geweest in de Nederlands-Joodse gemeenschap.

Ze was onder andere mede-oprichter van de Liberaal Joodse Gemeente in Gelderland (Arnhem), betrokken bij de Folkertsmastichting voor Joodse Studies (Leerhuis) en leidinggevende in het Overlegorgaan voor Joden en Christenen in Nederland (OJEC). Ze schreef regelmatig in het Nieuw Israëlitisch Weekblad, vooral over interreligieuze zaken. Nadat Marion achter de schokkende feiten met betrekking tot een jongentje dat geen eten had om mee naar school te nemen was gekomen, besloot zij ter nagedachtenis aan haar overleden partner de organisatie Yad Elie op te richten. Het lot van de kinderen van Jeruzalem was hem altijd heel dierbaar geweest.

Marion heeft drie dochters en drie kleinkinderen. Sinds enkele jaren dient ze als Honorary Life President van Yad Elie.

Co-voorzitters

Noomi Stahl.

Noomi is in 1980 vanuit Zweden naar Israël op alia gekomen. Ze werkt voor een uitgeverij en schrijft ook zelf het een en ander. Noomi is actief als vrijwilliger in een aantal non-profitorganisaties. Toen haar kinderen in Jeruzalem naar de lagere school gingen, kwam ze voor het eerst in aanraking met kinderen die niet in staat waren het voedsel dat ze nodig hadden van thuis naar school mee te brengen. Terwijl veel kinderen dagelijks voedzaam en gevarieerd eten meebrachten, hadden andere kinderen niets. Noomi wendde zich tot de nieuw opgerichte organisatie Yad Elie, die kinderen aan maaltijden hielp.Ze besefte op de meest directe manier het belang van de activiteiten van Yad Elie, en kort daarna trad ze toe tot het bestuur.


Steve Israel.

Steve, oorspronkelijk uit Engeland, is een pedagoog en deskundige op het gebied van Joods onderwijs, nu deels met pensioen. Hem interesseert het helpen verbeteren van de situatie van de zwakke en meer kwetsbare sectoren van de samenleving. Naar zijn mening is dat een absolute opdracht in de Joodse traditie en cultuur. Hij is verbaasd dat onze Joodse staat zijn morele verplichting niet serieuzer neemt om een fatsoenlijk en moreel klimaat op te bouwen waarin iedereen een zo waardig mogelijk leven kan leiden. Hij had verwacht dat dit een primaire pijler van een Joodse staat zou zijn.

 

 


Yad Elie Coördinator

Lea Veerman.

Lea kwam naar Israël vanuit Nederland. Ze heeft een M.A. in dramaturgie, werkt al 30 jaar als gids en woont met haar gezin in Jeruzalem. Lea kwam vijftien jaar geleden naar Yad Elie. De bevolking van Jeruzalem leed toen onder gewelddadige aanvallen, een economische crisis en een groeiende armoede. Ze werd de coördinator van Yad Elie uit verlangen schoolkinderen van eten te voorzien en een constructieve dialoog tussen Joden en Arabieren in Jeruzalem te bevorderen.

 

 

 

 

 


Bestuursleden van Yad Elie

Nicky Lachs.

Nicky is geboren en getogen in Liverpool. Ze is een klinisch psycholoog en woont tegenwoordig met haar gezin in Jeruzalem. Ze is een groot voorstander van publieke financiering van onderwijs- en welzijnsdiensten, gebieden die in de loop der jaren steeds meer zijn geprivatiseerd. Ze is ook van mening dat er meer middelen moeten worden geïnvesteerd in de bestrijding van racisme in Israël en vanuit die motivatie is ze verheugd betrokken te kunnen zijn bij Yad Elie!

 

 

 

 

 


 

Colin Bulka.

Colin is jeugd- en gemeenschapswerker. Hij heeft een uitgebreide achtergrond in informeel onderwijs en werkt momenteel voor het Joint Distribution Committee (JDC) met Joodse professionals in Europa. Hij immigreerde in 1992 vanuit Engeland naar Israël.

 

 

 

 

 


Neil Pearlman.

Neil kwam oorspronkelijk uit Londen, en verhuisde in 1983 vanuit Manchester naar Israël. Vanaf dat moment tot zijn pensionering in 2017 werkte hij op het gebied van het administratieve beleid van ziekenhuizen bij het ministerie van Volksgezondheid. Daar is hij nog steeds adviseur. Neil was destijds een van de oorspronkelijke ondertekenaars bij de formele oprichting van Yad Elie als een Amoeta. Hij is nu verheugd om terug te keren als bestuurslid. Hij hoopt te kunnen helpen bij het voortzetten van het belangwekkende werk dat Yad Elie.

 

 

 

 

 

 


 

Reza Green

Reza Green kwam samen met haar man in 2018 naar Israel vanuit de VS. In Amerika heeft Reza een carriere achter de rug als octrooi advocaat. Zij hoopt binnenkort toegelaten te worden tot de Israelische orde van advocaten  en wil zich toe gaan leggen op het gebied van de mensenrechten.

Door het wonen in Jeruzalem is zij doordrongen geraakt van het belang van Yad Elie-in het bijzonder de interculturele dialoog en de gelijke verdeling van diensten.  Zij is dankbaar dat ze is toegetreden tot het bestuur van Yad Elie

 

 

 

 


Tuvia Mendelsohn

Tuvia is een gepensioneerde journalist, schrijver en redacteur. Hij werd geboren in Jeruzalem, waar hij met zijn vrouw woont. Zij kwam naar Israël als vrijwilliger uit Johannesburg op de eerste vlucht vanuit Zuid-Afrika na de Zesdaagse Oorlog en bleef als nieuwe immigrant. Gedurende vijftien jaar was Tuvia directeur van publicaties bij het Joint Distribution Committee (JDC) in Jeruzalem, met de nadruk op de reeks Hebreeuwstalige uitgaven over Ouder Worden, Gerontologie en Ouderen in Israël. In juli 2019 trad hij toe tot het bestuur van Yad Elie.