WIE WE ZIJN ...

Yad Elie is een geregistreerde Amoeta (Israëlische non-profit organisatie) die voedsel verstrekt aan kinderen in de regio Jeruzalem. Deze kinderen zijn zelf niet in staat om van huis uit hun maaltijd mee naar school te brengen, zoals in Israël gebruikelijk is. Wij, in Yad Elie, werken met de diverse organisaties voor onderwijs en proberen binnen dat kader kinderen en jongeren van alle achtergronden te steunen, die onvoldoende voeding krijgen. We maken daarbij geen onderscheid in afkomst, religie,of geslacht. Ons doel is hun algehele leer- en leefsituatie te verbeteren door voldoende en ook voedzame maaltijden te verstrekken . Ons werk heeft verschillende facetten. We letten vooral op voedselonzekerheid, maar ook op het belang van onderwijs. Goede voeding is nodig om zodanig schoolkinderen in staat te stellen zich te concentreren op de leerstof en het optimale uit hun opleiding te halen. Wij geloven dat het ideologisch en politiek noodzakelijk is hierbij over religieuze, etnische en nationale grenzen heen te werken. We willen bruggen bouwen en concrete hoop geven aan de volgende generatie.
  • maaltijden voor kinderen

    Yad Elie financiert maaltijden voor door armoede geteisterde leerlingen op tientallen scholen in Jeruzalem. Yad Elie zorgt ervoor dat hun honger dagelijks wordt gestilt, dat hun gezondheid wordt behouden en dat er een ​​glimlach op hun gezicht wordt getoverd.