In de afgelopen jaren heeft Yad Elie:

– een aantal groentetuinen in scholen opgezet;
– keukens geschonken aan bepaalde scholen om hen in staat te stellen hun eigen maaltijden te produceren. Dit om de kinderen aan te moedigen betrokken te raken bij de bereiding van voedsel voor zichzelf en anderen;
– bijgedragen aan co-existentieprojecten voor Joodse en Arabische jongeren in de bossen rond Jeruzalem;
– programma’s opgezet voor onderwijs over voeding en gezondheid.
In 2018-19 hebben we ons meer gericht op de directe verlening van fondsen aan school- en naschoolse leerkaders om ervoor te zorgen dat niemand daar aan honger lijdt.