Onze Visie

… HOE WE ONZE MISSIE ZIEN …

Wij willen:

 • • een rol spelen bij het verlichten van voedselonzekerheid bij kinderen en jongeren in
  Jeruzalem;
 • • helpen voorkomen dat een gebrek aan middelen ontstaat waardoor kinderen belemmerd
  worden te leren. Dit zou immers hun toekomstige leven negatief kunnen beïnvloeden;
 • • het bewustzijn vergroten van het belang van goede voeding bij jongeren, zowel voor hun
  tegenwoordige gezondheid als die van hun toekomst;
 • • coëxistentie en dialoog tussen Joden en Arabieren in Jeruzalem bevorderen, waarbij
  voedselveiligheid voor kinderen en jongeren centraal staat. Dit is een probleem dat in alle
  delen van de stad bestaat.

… EN WAAROM WE DOEN …

Jeruzalem is met 850.000 inwoners de grootste stad van Israël en demografisch gezien ook de armste en meest gecompliceerde stad. Veel ouders horen tot de zwakke bevolkingsgroepen en hebben niet de middelen om hun kinderen voldoende te voeden. Daarom gaan hun kinderen naar school zonder een goed ontbijt in hun maag en zonder iets mee te krijgen voor de lunch. Voor een deel zijn het ook immigranten, die de Hebreeuwse taal of de Israëlische gemengde cultuur nog niet begrijpen. Zij zijn niet in staat de instructies op te volgen, die ze van de scholen van hun kinderen krijgen.

In de vroege jaren 2000 merkten leraren op dat bepaalde kinderen in de klas rusteloos waren en moeite hadden zich te concentreren; het waren kinderen uit gezinnen, waar gebrek werd geleden. Dit sloot goed aan bij de resultaten van onderzoeken over de hele wereld, die al langer het verband hadden gelegd tussen het gebrek aan geschikt voedsel en het concentratievermogen.
In 2001 werd Marion Kunstenaar, die toen al zes jaar in Jeruzalem woonde, maar afkomstig is uit Nederland, door een school benaderd om de lunch van een leerling voor een jaar te betalen. Ze begreep op dat moment, dat dit een behoefte was voor veel meer kinderen en richtte de Amoeta (Stichting) Yad Elie op. Yad Elie nu is een organisatie van een groep Joodse inwoners van Jeruzalem, die zich toelegt op het verzorgen van voedsel aan behoeftige kinderen van alle achtergronden.
In de loop van de laatste zestien jaar heeft Yad Elie maaltijden verstrekt aan een groeiend aantal Joodse en Arabische schoolkinderen en jongeren. Sinds 2018 zijn kinderen van Afrikaanse asielzoekers hieraan toegevoegd, omdat we ons bewust zijn geworden van de behoeften van die bevolking. Yad Elie hoopt dat op deze manier de kinderen het beter zullen doen op school en een grotere kans krijgen om zich aan de armoedecirkel te onttrekken.

…WAT WE DOEN…

In de loop der jaren hebben we letterlijk meer dan een miljoen maaltijden verstrekt voor de kinderen van Jeruzalem. We voeden honderden kinderen op regelmatige basis, zij het dagelijks, meerdere keren per week of wekelijks. Er wordt veel zorg gegeven om de maaltijden in een warme, huiselijke sfeer aan te bieden zodat de leerlingen de extra emotionele ondersteuning krijgen waar ze meestal naar hunkeren. We investeren momenteel in ongeveer een dozijn projecten, waarvan sommige (momenteel vier) als prioriteitzijn aangewezen door de onderwijsafdeling van de Gemeente Jeruzalem. We hopen onze capaciteit in de komende jaren te vergroten en zelfs te verdubbelen.